Badanie rezonansem magnetycznym w stolicy

From Media Giraffe
Revision as of 13:48, 8 December 2013 by Shareraven59 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Komputer na żądanie operatora może stworzyć też obliczeń w taki rób, aby przedstawić obraz anatomiczny w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Obrazy badanych struktur u danych pacjentów zapamiętywane są w świadomości stałej komputera, tj. na dyskach optycznych. Objawy obecne są i przez specjalną kamerę naświetlane na częstej folii rentgenowskiej. Stanowi więc doświadczenie całkowicie nieinwazyjne, bo w przeciwieństwie do różnych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie badanie za pomocą rezonansu magnetycznego rezonans warszawa przylega do najbliższych doświadczeń w radiologii.

Badanie to zapewnia w środek całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego kogoś w jakiejkolwiek płaszczyźnie a dodatkowo trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie oraz stawy). Dzisiaj istnieje wtedy strategia idąca w najuczciwszy droga ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie jest także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego systemu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy systemu do rezonansu magnetycznego i bez użycia środka innego (w system nieinwazyjny) można wziąć obraz naczyń krwionośnych i uznać ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiając odpowiedni projekt w komputerze można kupić obraz układu tętnic lub żył organizmu.

Badanie rezonansu magnetycznego umożliwia obrazowanie tkanek miękkich, kości i łatwo wszelkich pozostałych form wewnętrznych ciała ludzkiego, dając szansa oceny zmian chorych na dalekich obszarach ciała. Jest wtedy pytanie nieinwazyjne i pewne - w oddzieleniu z drugich form obrazowania, w sukcesie MR nie łączy się promieniowania rentgenowskiego, i uzyskuje się naturalne właściwości magnetyczne molekuł wodnych w ciele. Dzięki temu toż badanie jest wygodne także mocna zaczynać go nawet do poszukiwań dzieci. Uzyskiwany film stanowi daleko dokładny, w dodatku można dowolnie ustalić płaszczyznę badania.

Podczas badania pacjent znajduje się w silnym polu magnetycznym, gdzie za pomocą fal radiowych o dobrej częstotliwości wytwarzane są zdjęcia przekroju ciała pacjenta. W wybranych przypadkach traktowane są niewielkie ilosci bezpiecznego środka kontrastowego dla uzyskania bardziej wyraźnego obrazu konkretnych tkanek lub narządów. Środki kontrastowe o nowych właściwościach magnetycznych pozwalają na badanie nie tylko struktury, a i funkcji. Komputer scala uzyskane zdjęca w trójwymiarowy model ciała pacjenta, jaki można odtwarzać na monitorze z dodatkowej strony. Dwuwymiarowe zdjęcia przekrojowe można też drukować.

Pytanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Na ogół przed badaniem pacjent może przyjmować pokarmy i leki jak zawsze. Przydatne jest poinformowanie przed badaniem radiologa o każdych metalowych lub elekronicznych implantach (zestawek serca, implantach usznych, metalowych śrub w kościach itd.) - mogą one przekraczać obraz lub nawet grozić niebezpieczeństwem dla pacjenta. Przed przejściem do sali badania należy usunąć i zaniechać wszelkie metalowe i elektroniczne przedmioty, takie jak spinki do włosów, zegarki, okulary, protezy dentystyczne, strony z paskiem magnetycznym, telefony komórkowe, a jeszcze zmyć makijaż. W tak ogromnym polu magnetycznym obecność takich obiektów może stwarzać zagrożenie dla pacjenta, i dana na urządzeniach elektronicznych (np. umowach kredytowych) może zostać skasowana.

Pytanie jest całkiem bezbolesne, trwa od 30 do 90 minut. W trakcie badania pacjent może spokojnie oddychać, natomiast nie powinien się poruszać. Zdjęcia gotowe są do obejrzenia już parę chwili po pytaniu także w razie konieczności można dokonać dodatkowe. Po badaniu pacjent może wrócić do własnych codziennych zajęć.

Nowoczesne technologie dawane w obrazowaniu rezonansu magnetycznego pozwalają na wczesne diagnozowanie chorób i wysunięcie bardziej udanej diagnozy. Umożliwia toż szansa bardziej dobrego leczenia, co skraca czas leczenia szpitalnego i często pomaga uniknąć leczenia inwazyjnego.

Personal tools